13. veljača 2015.

ORaH: HAKOM omogućio jeftinije poštanske usluge za banke novcem iz proračuna

lider.media
lider.media

Predsjednica ORaH-a Mirela Holy, danas će u Saboru glasati protiv Godišnjeg izvješća Hrvatske agencije za poštu i telekomunikacije (HAKOM) za 2013. godinu zato što HAKOM ne odrađuje funkciju regulatora koja mu je namijenjena te djeluje kao produžena ruka ili Vlade ili kompanija, priopćili su danas iz ove stranke.

HAKOM je nadležan za racionalno funkcioniranje univerzalne usluge kao skupa usluga čiju dostupnost država osigurava svim građanima pod prihvatljivim uvjetima uz određenu kvalitetu. Taj zadatak i obvezu država je povjerila Hrvatskoj pošti (HP), zbog čega HP trpi određeno opterećenje. Međutim, na obavljanje tih istih univerzalnih usluga HP odobrava bankama i drugim financijskim institucijama popuste čak do 55% i na kraju godine prijavljuje da je u tim uslugama ostvarila gubitak. Kako bi se pokrili gubitci nastali pogodovanjem partikularnim interesima, HAKOM osniva kompenzacijski fond u kojega je Državni proračun za gubitke ostvarene u 2013. godini uplatio preko 50 milijuna kuna. Radi se o potpuno nelogičnoj situaciji u kojoj se sredstvima iz državnog Proračuna ne financira javni interes u obavljanju univerzalnih usluga, već jeftinije poštanske usluge za banke i ostale velike korisnike. Nestručnost, zlonamjernost ili površno djelovanje HAKOM-a mogući su uzroci ovog apsurda, a javni interes i u ovom slučaju biva izigran, navode u ORaH-u-

Međutim, nastavljaju, ovo je tek jedan dio lošeg obavljanja funkcije regulatora od strane HAKOM-a. Do 2013. godine HP je izgubio veliki dio tržišta, i to u dijelu koji je Zakonom bio rezerviran za HP. HAKOM, čija je zakonska obveza bila provoditi zaštitu tržišta, nije činio ništa. Nakon ulaska u EU i liberalizacije tržišta, HAKOM nastoji (s velikim kašnjenjem) provoditi suprotnu politiku što u sadašnjim uvjetima predstavlja opasnost od kršenja pravila tržišne utakmice u EU i potencijalne penale. HAKOM je također podbacio i u svojoj nadležnosti nad provedbom računovodstvenog razdvajanja HP-a, što predstavlja temelj za racionalno poslovanje i uređenje tržišta. Računovodstveno razdvajanje nije provedeno više od 8 godina, a da HAKOM na to nije uopće reagirao. Tek u 2014 je provedeno razdvajanje, a budući rezultati i djelovanje HP-a pokazat će koliko je taj proces bio kvalitetno odrađen. HAKOM je nadležan i za kontrolu obavljanja univerzalne usluge. Međutim, svjedoci smo da se poštanski uredi zatvaraju, radna vremena skraćuju,  naseljena mjesta se prebacuju iz svakodnevnog režima dostave na dostavu svakog drugog dana ili jednom tjedno. Dok se kvaliteta usluge za građane smanjuje, od strane HAKOM nema adekvatne reakcije. Tumačenja i stavovi HAKOM-a izravno su utjecali i doprinijeli situaciji u kojoj je Hrvatska jedina zemlja EU-a u kojoj nacionalni poštanski operator nema ponudu usluge hibridne pošte, koja je jedan od temelja razvoja suvremenih poštanskih usluga u svijetu. Djelovanje HAKOM-a također je rezultiralo da je poštansko tržište u RH jedino tržište neke mrežne industrije u kojemu je pristup mreži za druge davatelje skuplji i ne kvalitetniji od pristupa za vlastite korisnike, što predstavlja narušavanje pravila i zakonitosti direktiva EU i tržišnog nadmetanja.

"Ovim putem izražavamo i zabrinutost zbog unutarnje kadrovske „politike“ HAKOM-a kojom se proizvoljno sankcioniraju pojedini zaposlenici snižavanjem plaća, dok se drugima neopravdano uvećavaju, bez obzira na postignute radne rezultate, čime se namjerno stvara pritisak na one zaposlenike koje upozoravaju na nelogičnosti djelovanja HAKOM-a", zaključuju u ORAH-u.