01. veljača 2017.

Sedam preporuka Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice RH

Vijeće za gospodarska pitanja na današnjoj jubilarnoj 20. sjednici iznijelo je niz preporuka koje je predstavilo i podnijelo Predsjednici Republike Hrvatske na raspravljanje. Dokument s preporukama odnosi se na sedam tematskih područja koja sadrže i prijedloge konkretnih aktivnosti i dinamike njihova izvršenja radi postizanja ciljeva predloženih preporuka.

Šest preporuka u dokumentu su zasebni separati koji na širi način pokrivaju teme, dok se sedmi odnosi na kurikularnu reformu za koju Vijeće predlaže da se ne smije zaustavljati.

MONETARNA I FISKALNA POLITIKA Vijeće preporuča ulazak u eurozonu uz paralelni postupni dobrovoljni i tržišno stimuliran proces jačanja pozicije domaće valute u domaćem gospodarstvu. Naglašena je i važnost jačanja uloge domaće valute kroz aktivniju monetarnu politiku i monetarnu ekspanziju u granicama tolerirane umjerene deprecijacije kune u odnosu na Euro za 2 posto godišnje u razdoblju od 5 godina.

Gotovo sve predložene aktivnosti i preporuke u svojoj konačnici ciljaju na rast gospodarstva koji bi trebao dovesti do stabilne stopa rasta bruto domaćeg proizvoda od 4 i više posto, čime bi se omogućila kontrola rasta javnog duga, otvaranje radnih mjesta i postizanje visoke stope zaposlenosti.

ADMINISTRATIVNE I BIROKRATSKE PREPREKE POSLOVANJU I ULAGANJU

Vijeće podržava nastavak rada radnih skupina koje rade na kontinuiranom uklanjanju administrativnih prepreka, te naglašava neophodnu potrebu kontinuiranog praćenja, analiziranja i procjenjivanja učinaka postojećih zakonodavnih rješenja na poslovanje u RH. U dokumentu je predloženo da treba hitno krenuti u iskorištavanje ulagačkog potencijala u RH kroz konačno sređivanje gruntovnice i katastra. Naglašeno je i povećanje efikasnosti državnih poduzeća u kojima treba provesti depolitizaciju i profesionalizaciju, te reviziju poslovanja radi utvrđivanja efikasnosti poslovanja.

POREZNI SUSTAV I SUSTAV PARAFISKALNIH OPTEREĆENJA POSLOVANJA

Porezni sustav i porezna politika podložni su promjenama koje ne bi trebale biti prečeste i preradikalne jer stabilnost poreznog sustava Vijeće drži jednom od bitnih karakteristika povezanih uz njegovu učinkovitost. Vijeće predlaže pojednostavljenje oporezivanja i smanjenje poreznog opterećenja kako bi se potaknuo gospodarski rast kao cilj porezne reforme.

STRUKOVNO OBRAZOVANJE I USKLAĐENOST S POTREBAMA GOSPODARSTVA

Vijeće je predložilo niz aktivnosti i ciljeva kako bi se riješili problemi kao što su nejednako vrednovanje općih i strukovnih kvalifikacija, nefleksibilnost, zatvorenost i nekooperativnost postojećeg sustava strukovnog obrazovanja, te nepostojanje dualnog sustava obrazovanja. Uz preporuke za konkretnije aktivnosti, Vijeće se snažno zalaže za vraćanje dualnog obrazovanja i za zajednički projekt Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore, koji je usmjeren na osnaživanje dualnog obrazovanja, u skladu s primjerima najbolje svjetske prakse, uz financiranje iz EU fondova kao pilot projekt.

(NE)SUSTAVNO POTICANJE KVALITETNOG I ODRŽIVOG IZVOZA

Izvoznici su nedjeljiv dio hrvatskog gospodarstva, stoga se cijeli niz problema i poteškoća s kojima se oni susreću u svakodnevnom radi dijele s drugim sudionicima te se, kao i oni, intenzivno zalažu za njihovo rješavanje. Da bi se u Hrvatskoj ostvario dugoročno održiv rast izvoza posebno je važno izvoznicima osigurati mjere kao što su povećanje sredstva za praćenje izvoznika dokapitalizacijom Hrvatske Banke za obnovu i razvoj, provoditi europske standarde u nadzoru uvezene robe na hrvatsko tržište, te štititi domaće tržište od dampinga i domaće potrošače od nekvalitetnih uvoznih proizvoda .

(NE)SUSTAVNO PRIVLAČENJE I PROMOCIJA ULAGAČKIH MOGUĆNOSTI U RH

Vijeće predlaže izradu sveobuhvatne strategije privlačenja izravnih inozemnih ulaganja, te objedinjavanje nadležnosti i odgovornosti privlačenja izravnih inozemnih ulaganja u jednoj središnjoj točki na nacionalnoj razini (Agencija za investicije i konkurentnost), kao i u pojedinačnim središnjim točkama na županijskoj razini (Certificirane regionalne razvojne zajednice).

REFORMA KURIKULUMA I OBRAZOVNOG SUSTAVA U SKLADU S POTREBAMA GOSPODARSTVA

Vijeće je odlučilo podržati nastavak provođenja projekta ‘‘Cjelovite kurikularne reforme‘‘ jer smatra kako projekt predstavlja velik potencijal s koncepcijom koja se dotiče gotovo svih gorućih problema hrvatskog obrazovnog sustava. Sve potencijalne kritike i moguće manjkavosti projekta podložne su raspravi i promjeni , no ne bi se smjele koristiti kao alibi za ukidanje projekta.

Uz navedene teme za koje su se izradile konkretne preporuke za Predsjednicu RH, Vijeće je obrađivalo dodatne teme koje zahtijevaju snažnu pozornost nadležnih institucija, a neke od njih su problematika neusklađenosti zemljišnih knjiga, ekonomski učinci turizma na gospodarstvo i problematika poticanja startup scene, a koje će se detaljno obraditi u narednom razdoblju uz donošenje konkretnih preporuka po svakoj predmetnoj temi.