16. studeni 2020.

Edis Felić: Za slastice po narudžbi nema jednokratnog otkaza

Slastičarka koja izrađuje slastice po narudžbi u vrijeme pandemije suočava se s njihovim otkazivanjem u zadnji čas, kad su već napravljene. Do sada je ovisila o volji naručitelja hoće li platiti, ali postoji način kako da izbjegne neplaćanje

Mikropoduzetnica koja se bavi izradom i dekoracijom torti prema želji naručitelja zbog pandemije se suočava s brojnim otkazivanjima, i to u zadnji tren. Zamolila me da ispitam mogućnost primjene članka 79. Zakona o zaštiti potrošača, koji zaista govori o tome da u određenim situacijama narudžbu nije moguće otkazati. Pročitao sam taj članak i, onako zdravoseljački, izgledalo mi je da je vlasnica slastičarnice u pravu, a što mi je potvrdio i stručnjak za trgovačko pravo, odvjetnik Stjepan Lović. Ipak, odmah treba upozoriti da postoje uvjeti koje slastičari moraju ispuniti da bi bilo nemoguće otkazati narudžbu.

Ima lijeka

Poduzetnica kaže da je otkazivanje narudžbi u zadnji čas 'postala pošast' jer se zbog pandemije otkazuju svadbe, krštenja... Kad kažemo 'zadnji čas', misli se na otkazivanje narudžbi, primjerice, u subotu, na dan vjenčanja, a priprema torte, kaže, traje nekoliko dana prije (ovisi o zahtjevnosti jer dekoracije se izrađuju u nekoliko faza, o broju figura i sl.) te je cijena njezine izrade visoka zbog količine sastojaka. Kaže da jednaku sudbinu doživljava najveći broj slastičara. Mnogi od njih nisu svjesni da i za takve situacije ima lijeka. Naime, u spomenutom 79. članku, objašnjava Lović, 'zbog posebne prirode pojedinih vrsta ugovora propisane su i iznimke od prava potrošača na jednostrani raskid ugovora, s obzirom na to da bi kod tih ugovora posljedice njihova raskida za trgovce bile suviše otegotne'.

– Promatramo li konkretan slučaj slastičara koji izrađuje slastice po narudžbi te mu naručitelj u zadnji tren, dakle nekoliko dana prije ugovorene isporuke, otkaže narudžbu, slastičar bi se mogao pozivati na isključenje prava na jednostrani raskid ugovora propisano čl. 79. Međutim, ovdje osobito napominjem da je slastičar dužan o isključenju prava na jednostrani raskid ugovora naručitelja upozoriti već prilikom sklapanja ugovora – naglašava Lović.

Lović kaže da je točkom 12. stavka 1. toga članka navedeno za koje je usluge isključeno pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora (među njima su isporuke hrane i pića), ali, osim toga, s obzirom na to slastičar iz našega konkretnog slučaja izrađuje custom made slastice, odnosno slastice izrađene prema specifikacijama naručitelja, jednostrani raskid ugovora naručitelja moguće je odbaciti pozivajući se i na točku 3. stavka 1. istoga članka, jer je predmet ugovora roba koja je izrađena prema specifikaciji potrošača, odnosno koja je jasno prilagođena potrošaču. Napokon, s obzirom na to su slastice lako pokvarljiva roba kojoj brzo istječe rok uporabe, slastičari bi se mogli pozivati i na isključenje jednostranog raskida ugovora pozivom na točku 4. st. 1.

Dobro pripaziti na uvjete

Dakle, slastičari bi se zaista mogli pozivati na taj članak, ali moraju dobro pripaziti da poštuju postupak. Lović ističe da na jednostrani raskid ugovora nema pravo naručitelj fizička osoba, a pravna osoba ima. Drugo, iznimno važno, ugovor mora biti sklopljen izvan poslovnih prostorija slastičarnice, odnosno na daljinu (primjerice telefonski ili elektronički).

– Važno je i to da su ispunjene i sve ostale pretpostavke takvog načina sklapanja ugovora propisane odredbama Zakona o zaštiti potrošača, pri čemu osobito napominjem obvezu dostave potrošaču potvrde o sklopljenom ugovoru koja uključuje sve podatke iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača. U tom slučaju naručitelj ne bi imao pravo jednostrano raskinuti ugovor te otkazati narudžbu već bi bio dužan snositi ugovorenu naknadu za narudžbu – objašnjava Lović.

Slastičari neka pročitaju taj članak u kojem je, među ostalim, uvjet da se kupac obavijesti tijekom razgovora o narudžbi da neće biti moguće vratiti slasticu. Ali, ponavljam, treba dobro pročitati i ostale uvjete tog članka te ih sve navesti i poslati e-poštom naručitelju. Bez toga naručitelj će imati pravo kaže li da nije bio upoznat s tim uvjetima i moći će otkazati narudžbu.


POST SCRIPTUM

Postoje i odredbe Zakona o obveznim odnosima na koje se slastičari mogu pozvati, ali o tome ćemo sljedeći put. Za ovaj put htio bih još samo posebno naglasiti da se na čl. 79. Zakona o potrošačima, osim slastičara koji izrađuju slastice po narudžbi, mogu pozvati i pružatelji usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružatelji usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, ostalih usluga isporuke hrane i pića ili usluga povezanih sa slobodnim vremenom ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju.