31. ožujak 2020.

Zbog masovnog povlačenja investitora, imovina hrvatskih fondova potonula za 7,8 milijardi kuna!

novac kovanice   

Ukupna neto vrijednost imovine (NAV) svih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS fondovi) u Republici Hrvatskoj 21. veljače 2020., odnosno na dan kada se kriza u vezi s koronavirusom u Europi pogoršala, iznosila je 23,8 milijardi kuna. Od kraja veljače i tijekom cijelog ožujka NAV UCITS fondova bilježi kontinuirano smanjenje: na dan 24. ožujka 2020. NAV je iznosio 16,0 milijardi kuna, što predstavlja pad od 7,8 milijardi kuna, odnosno 32,5 posto u odnosu na 21. veljače 2020.

Uzroci pada vrijednosti imovine mogu se povezati prvenstveno s utjecajem koronavirusa na financijska tržišta. Ukupna neto imovina smanjila se zbog povećanog otkupa udjela u iznosu od 6,7 milijardi kuna, a zbog pada vrijednosti imovine u koju fondovi ulažu za dodatnih 1,1 milijardu kuna. Tako je 86,1 posto smanjenja ukupne neto imovine uzrokovano isplatama (odnosno otkupom udjela), a 13,9 posto smanjenja imovine posljedica je promjena vrijednosti imovine u koju fondovi ulažu.

U promatranom razdoblju od 21. veljače do 24. ožujka 2020., utjecaj koronavirusa na UCITS fondove po kategorijama fondova bio je kako slijedi:

  • Kratkoročni obveznički fondovi u prosjeku su zabilježili vrlo malu promjenu vrijednosti udjela (- 0,6 posto), ali unatoč tome neto vrijednosti njihove imovine je značajnije smanjena (sa 7,0 na 5,6 milijardi kuna, odnosno za - 20,6 posto).
  • Ostali obveznički fondovi (svi ostali obveznički fondovi koji nisu kategorizirana kao kratkoročni) zabilježili su najveći pad neto vrijednosti imovine i to s 12,1 na 7,2 milijarde kuna (- 40,8 posto) iako je prosječna promjena vrijednosti udjela takvih fondova bila razmjerno mala (- 4,3 posto).
  • Promjena vrijednosti udjela mješovitih fondova u istom razdoblju bila je izraženija te je iznosila -12,0 posto pri čemu je NAV smanjen s 1,1 na 0,8 milijardi kuna (-28 posto).
  • Napajajući fondovi (oni koji uglavnom ulažu u druge fondove) zabilježili su pad NAV-a za 23,5 posto, odnosno s 20,2 na 15,5 milijuna kuna uz istodobno smanjenje vrijednosti udjela od -16,1 posto.
  • Neto vrijednost imovine fondova kategoriziranih kao Ostali smanjena je s 1,6 na 1,2 milijarde kuna (- 22,3 posto), dok je prosječna vrijednost udjela na razini svih takvih fondova smanjena za 11,4 posto.
  • Vrijednost udjela u dioničkim fondovima najviše se smanjila u promatranom razdoblju (-24,6 posto), dok je neto vrijednost imovine tih fondova smanjena s 1,9 na 1,3 milijarde kuna ( -34,9 posto).

Kao iznimka, novčani fondovi jedini bilježe porast NAV-a, i to sa 6,8 na 8,1 milijuna kuna, što je rast od 19,1 posto i to isključivo zbog novih ulazaka/uplata. Trenutačno, u Hrvatskoj posluje samo jedan novčani fond.