14. prosinac 2021.

Projekt SKAZVO: Sustavno ulaganje u ljudske potencijale u visokom obrazovanju je nužno

ESF projekt 'Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja – SKAZVO' kojim su se uvele nove aktivnosti i prikupljanja podataka i informiranja javnosti o visokom obrazovanju te razvile savjetodavne usluge namijenjene postojećim i budućim studentima, završio je u utorak konferencijom u organizaciji Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Prof. dr. sc. Jasmina Havranek, koja je na čelu Agencije bila tijekom čitave provedbe projekta SKAZVO, pojasnila je kako mu je svrha bila razviti nove i unaprijediti postojeće postupke vanjskog vrednovanja visokih učilišta i studijskih programa te ojačati kompetencije zaposlenika visokih učilišta.

Značajan dio projektnih aktivnosti bio je usmjeren na pružanje podrške visokim učilištima kroz edukacije namijenjene nastavnom i nenastavnom osoblju. Stoga je u sklopu konferencije održan okrugli stol 'Ljudi čine razliku – motivirana akademska zajednica' na kojem su sudjelovali: prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, predsjednica Rektorskog zbora RH, Dijana Mandić, načelnica Sektora za razvoj visokog obrazovanja Ministarstva znanosti i obrazovanja, dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković, zamjenica ravnatelja AZVO-a, izv. prof. dr. sc. Maja Martinović, prodekanica Zagrebačke škole ekonomije i managementa, doc. dr. sc. Sofia Ana Blažević, Biološki odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu i Mario Prišlin, predsjednik Studentskog zbora Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sudionici okruglog stola zaključili su kako je sustavno ulaganje u ljudske potencijale u visokom obrazovanju nužno te da je doprinos Agencije u proteklom razdoblju značajan, posebno kada je riječ o osnaživanju nastavničkih kompetencija i službi podrške studentima.

Sažetak provedenih aktivnosti projekta SKAZVO:

  • provedena 54 postupka reakreditacije visokih učilišta
  • provedeno 114 postupaka reakreditacije poslijediplomskih sveučilišnih studija u RH
  • provedeno više od 100 radionica, seminara i konferencija za predstavnike visokih učilišta i studente na kojima je sudjelovalo više od 2000 djelatnika i djelatnica visokih učilišta
  • organizirana 2 međunarodna seminara za predstavnike inozemnih agencija za osiguravanje kvalitete
  • provedeno 6 istraživanja koja su obuhvatila zapošljivost diplomiranih studenata, studentsko iskustvo, aspiracije srednjoškolaca za nastavak obrazovanja i potrebe za informiranjem o visokom obrazovanju te učinke pandemije na visokoškolsku nastavu, studente i visokoškolske nastavnike
  • unaprijeđen informacijski sustav za podršku vanjskim vrednovanjima (MOZVAG)
  • objavljeno 13 publikacija
  • uveden pokusni sustav upravljanja ljudskim potencijalima na dva visoka učilišta
  • provedeno međunarodno vrednovanje AZVO-a s ciljem obnove statusa u krovnim europskim udruženjima za osiguravanje kvalitete visokog obrazovanja, ENQA- i te EQAR-u
  • stručno usavršavanje djelatnika AZVO-a u području osiguravanja kvalitete.

Projekt SKAZVO provodi Agencija od 2016. godine, a službeno završava 31. prosinca ove godine. Vrijednost mu iznosi 20.391.217,54 kuna od čega je 85 posto izravna dodjela iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.