Korona i biznis
10. srpanj 2020.

Budućnost hrvatskih gradova je njihova digitalizacija

Poreč   

Eccos je razvio sveobuhvatno rješenje za digitalizaciju gradova koje omogućuje optimalno korištenje postojećih resursa, brigu za siguran i održiv okoliš, pristup personaliziranim informacijama svim korisnicima usluga te podizanje razine javne sigurnosti. Koncept pametnog grada omogućuje gradskim upravama da gradom upravljaju na nov, pametniji način, uporabom digitalnih tehnologija uz bolje razumijevanje potreba svojih građana i turista.

Kako bi se gradovima olakšala implementacija pametnih rješenja, Eccos je razvio programsku platformu Eccos Smart City Enablement Platform (ESCEP). Platforma povezuje sudionike procesa pametnog grada te služi za neograničenu razmjenu podataka iz različitih povezanih sustava, pruža univerzalno sučelje za programska i strojna rješenja raznih proizvođača koje koristi gradska uprava, ali i drugi sudionici procesa u svakodnevnom funkcioniranju grada.

Aplikativno rješenje potpuno je prilagodljivo zahtjevima korisnika

Aplikativno se rješenje sastoji od modula koji se mogu zasebno aktivirati, ali i prilagoditi već postojećim sustavima ovisno o potrebi  klijenta odnosno grada. Postavljanjem senzora po gradu (za zagađenje zraka i prometna zagušenja, videokamere itd.) i metodama strojnog učenja (AI) optimizira se gradski promet. Podaci prikupljeni s različitih senzora te npr. društvenih mreža pomažu gradskim upravama u boljem razumijevanju kretanja vozila i pješaka u gradu, a time i kvalitetnije upravljanje prometom npr. usmjeravanje prometa na područja s manjom prometnom gužvom. Dostupne su informacije o zauzeću parkirališta pa se korisnika može putem mobitela usmjeriti do slobodnog mjesta najkraćim putem, zauzeću pojedinog (invalidskog) mjesta, stanju punionica za električne automobile itd.

Građane i korisnike usluga različitim se kanalima obavještava o svim potrebnim informacijama o funkcioniranju grada dok razinu cjelokupne sigurnosti gradova podiže povezivanje sustava tehničke zaštite (videonadzor i sl.) kojima upravljaju i drugi subjekti osim gradske uprave.

Efikasnije poslovanje uz praćenje troškova

Prodaja i naplata različitih (gradskih) usluga vrši se pomoću raznih naprednih tehnologija (pametni terminali, mobilne aplikacije i sl.), a provođenje financijskih transakcija kroz integrirane kanale prodaje pruža mogućnost jednostavnog praćenja poslovanja te prihvat i prijenos potrebnih podataka prema trećim sustavima (poslovne aplikacije, financijske institucije i sl.).

Jedna od ključnih funkcionalnosti platforme jest snažan izvještajni sustav. Omogućeno je kreiranje i prikaz različitih vrsta izvještaja u skladu s potrebama i pravima pojedine (gradske) službe koja koristi sustav, odnosno pojedinog korisnika.  Osim operativnih i servisnih izvještaja koji olakšavaju upravljanje različitim sustavima integriranima na platformi ESCEP, moguće je izraditi i različite financijske izvještaje.

Poreč je dobar primjer pametnog grada

Uprava grada Poreča, kao turističkog mjesta s povećanim brojem turista tijekom ljetnih mjeseci, htjela je optimizirati gradski promet i maksimalno smanjiti broj vozila u pješačkoj zoni. Kontrola kretanja vozila postignuta je postavljanjem ulazno-izlaznih točaka gdje su instalirane IP i LPR kamere koje očitavaju registarske oznake vozila te rampe koje omogućuju prolazak samo određenim vozilima u pješačku zonu, marinu, gradsko groblje i odlagališta smeća. Uz očitavanje registarskih oznaka, mediji identifikacije ugovornog korisnika mogu biti RFID kartice ili privjesci te daljinski upravljači. Kontrola pristupa vozila kao i upravljanje dozvolama za prolaz omogućeno je kroz jednostavno koncipirano sučelje, a korisnici (poput stanara, tvrtki i sl.) mogu kroz vanjske prodajne kanale u par klikova obnoviti svoje tjedne, mjesečne ili sezonske dozvole. Tarifni sustav omogućuje niz konfiguracija: interventne službe, posebne prilike i sezonske tarife, a omogućena je i penalizacijska komponenta. Korisnik može biti pravna ili fizička osoba, a tu je i podrška za flote vozila rent-a-cara i taksija. Pametnijim kretanjem i usmjeravanjem vozila smanjena je emisija štetnih plinova, a kako bi se građane potaknulo na pravilno razvrstavanje otpada postavljen je videonadzor nad sortirnim odlagalištem.

Gradske tvrtke u Zagrebu, Poreču, Cavtatu itd. već koriste platformu ESCEP, na svoju dobrobit te na zadovoljstvo svih korisnika gradskih usluga. Implementacija pametnih rješenja, osim što olakšava upravljanje postojećom gradskom infrastrukturom i uslugama, omogućuje i preinake koncepta pametnog grada u budućnosti u skladu s potrebama građana pa ne sumnjamo u brzi rast broja korisnika ove platforme u budućnosti.