30. studeni 2020.

Transparentnost nije stvar izbora

Napredno promišljanje o budućnosti zajednice neodvojivo je od koncepta otvorenog i transparentnog upravljanja resursima i javnim uslugama. Još je ‘Talinska deklaracija’ koju su 2017. potpisale sve članice EU dala važan poticaj za razvoj i ulaganje u digitalnu transformaciju javnog sektora. To je, na razini EU, značilo novu obvezu i postavilo smjernice za osiguranje kvalitetnih digitalnih javnih usluga usmjerenih na korisnike. Prema najavi Ministarstva pravosuđa i uprave transparentnost će, prema novom Zakonu o lokalnoj samoupravi, uskoro biti zakonska obveza za svaku JLP(R)S. Svaka županija, grad ili općina koja svoju strategiju poslovanja oslanja na napredna tehnološka digitalna rješenja, svoje je planove i smjernice djelovanja stavila u službu modernog razvoja. O važnosti takvog koncepta najbolje govore njegovi ciljevi. Jedan od najvažnijih je nastojanje da se građanima približe relevantne informacije i aktivno ih se uključi u upravljanje njihovom zajednicom, ali i efikasnije upravljanje proračunom, optimizacija investiranja, ostvarivanje ušteda i brže donošenje odluka.

Građani moraju znati što sve njihova županija, grad, ili općina čini za njih u nastojanju da osigura napredak i podigne životni standard. Što im je više informacija, digitalnih usluga i servisa na raspolaganju to su aktivniji, spremnije grade povjerenje koje i na izborima ponovo daju upravi kojoj vjeruju.

Interaktivni servisi i mogućnost da predaju zahtjeve online i prate svoje predmete, u samom su vrhu potreba građana. Žele aktivno participirati u proračunu, predlagati i pridonositi rezultatima napretka pa su novi moderni servisi i usluge uvijek dobrodošli.

Kvalitetno otvoreno komuniciranje potrebno je uspostaviti ne samo zbog zakonskih najava i obligacija već zbog svih nas.

Svaka JLP(R)S u svojim bazama već posjeduje sve potrebne podatke, ali iz njih treba automatski generirati aktualna, jasna i građanima lako čitljiva izvješća, te osmisliti i pustiti u rad niz različitih digitalnih usluga koje omogućavaju interakciju i dvosmjernu komunikaciju s građanima poput zaprimanja njihovih zahtjeva, mišljenja i prijedloga.  Naravno uz optimalno korištenje resursa, racionalna ulaganja i u relativno kratkom vremenskom roku.

Sve to integrira LC Platforma Otvoreno. Radi se o modularnoj web platformi na koju je moguće postaviti digitalne servise po želji jer automatizacija i digitalizacija svih, za građane važnih, usluga i komunikacijskih kanala županije, grada i općine čine poslovanje javne uprave efikasnijim, ekonomičnijim i transparentnijim, a benefite brojnima i poželjnima. Zato su planovi digitalne transformacije i transparentno upravljanje ugrađeni danas u strateške i razvojne planove gotovo svih naših jedinica lokalne područne i regionalne samouprave, a oni koji se brže digitaliziraju i otvaraju prema građanima, brže i prednjače svojim rezultatima.