13. listopad 2020.

Europska konvencija o turizmu: Hrvatska ima priliku za vodeću ulogu

Europska konvencija o turizmu, Nikolina Brnjac   

U sklopu 18. Europskog tjedna regija i gradova koji se održava u Brusselsu u ponedjeljak je Europska komisija organizirala Europsku konvenciju o turizmu, kako bi se otvorio dijalog o načinima izlaska iz krize turističkog sektora teško pogođenog pandemijom COVID-19, jednako kao i o viziji turizma 2050. godine. Domaćin ove konvencije bio je Thierry Breton, povjerenik za unutarnje tržište EU, a svojim raspravama sudjelovali su poduzetnici, turistički stručnjaci, predstavnici strukovnih udruženja, donosioci politika na europskoj razini, ministri turizma nekoliko EU zemalja, predstavnici regionalnih i lokalnih vlasti.

Do sada se svijet nije suočio s ovakvom globalnom krizom. Prvi puta se susrećemo s potpunim prekidom turističkih putovanja u cijelom svijetu. No, sudionici Konvencije upravo ovu situaciju vide kao priliku da u turizmu drugačije postavimo prioritete i da se okrenemo zelenijim, održivim rješenjima, digitalizaciji i upravljanju temeljenom na podacima.

image
Europska konvencija o turizmu

Do pandemije smo imali poslovni model 'volume based' s  naglaskom na masovni turizam. Otvara se prilika, zaključak je s Konvencije, promjene modela prema 'value based' i održivom turizmu, pri čemu se jednaka pažnja posvećuje okolišnoj, socijalnoj i ekonomskoj dimenziji, sadržanima u Europskom zelenom planu i UN-ovoj Agendi 2030.

Zeleniji turistički modeli podržani međusektorskom suradnjom

- Ovo je prilika da se pokušaju izbjeći loše posljedice poput zagušenja gradova zbog ogromnog broja turista i zagađenja koje uzrokuje putovanje. Treba ozbiljno razmišljati o promjeni transportnih navika i učiniti ih održivijim i manje zagađujućim - kazao je zamjenik gradonačelnika Amsterdama Victor Everhardt.

U ovoj krizi, kojoj se trenutno ne vidi kraj, većina poziva na donošenje mjera za spas poduzetnika u turističkom sektoru, kako bi brži i lakši bio prijelaz na nove modele održivog upravljanja destinacijama. Prilagodba koja bi inače potrajala nekoliko desetljeća, sada se, pod pritiskom pandemijske krize mora rješavati u znatno kraćem periodu.

image
Europska konvencija o turizmu

Politička volja i usklađivanje turističkih politika među državama bit će ključna u uspostavljanju 'novog normalnog'. 'Smart', 'Sustainable' i 'Memorable Experience' tri su odrednice koje će obilježiti turizam u budućem razdoblju.

Hrvatska ima priliku za vodeću ulogu

U programu Konvencije govorila je i hrvatska ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac

- Turizam je jedan od najsloženijih gospodarskih sustava. Kriza različito utječe na ugostiteljstvo, tour-operatore, prijevoz i smještaj, tako da će te djelatnosti trebati posebno prilagođenu podršku - kazala je ministrica Brnjac.

Hrvatska, koja koordinira temom Održivi turizam EUSAIR Jadransko-jonske strategije, ima dobru priliku za preuzimanje vodeće uloge. Razvoj strateških projekata TG_AIR, CulTourAir i DES_AIR usmjerenih na razvoj i održivo upravljanje turističkim destinacijama EUSAIR-a, praćenje potreba posjetitelja kulturno-turističkih odredišta u regiji i povećanje kvalitete obrazovanja za integrirano upravljanje destinacijama, odgovor su na ovu krizu i u duhu zaključaka Konvencije.

Rasprava na Konvenciji pokazala je da će suradnja na svim razinama 'Cooperation, Coordination, Collaboration' ili 'trostruki turistički C vitamin', kako ga je nedavno nazvao stručnjak Europske komisije George Drakopoulos, biti ključna za uspješan oporavak i „reset“ turizma.