31. prosinac 2020.

STUPANJE NA SNAGU - Noviteti u Zakonu o minimalnoj plaći, strancima, kreće ‘nacionalna mirovina‘

Stiže 2021. godina. Pored promjene datuma na kalendaru, prvoga dana nove godine stupaju na snagu brojne zakonske izmjene. Lider je kao i prošlih godina, kontaktirao brojna ministarstva. Evo odgovora iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike na pitanje što 1.1.2021. stupa na snagu iz njihove domene. 

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o visini minimalne plaće za 2021. godinu, na prijedlog ministra nadležnog za rad. Prihvaćenom Uredbom određena je visina minimalne plaće koja će se primjenjivati u razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021., a koja će iznositi 4.250,00 kuna bruto.

Nadalje, donesen je Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni. Zakonom se uređuju temeljna pitanja od interesa za položaj radnika u skladu i na temelju europskih pravnih izvora te se pruža okvir za naknadu za obavljeni rad i druge uvjete rada upućenih radnika. U to spadaju prava i zajamčene visine naknade za obavljeni rad u Republici Hrvatskoj, prava na zaštitu na radu, radno vrijeme i odmore, zaštitu od diskriminacije, pravo na kvalitetu smještaja i troškove unutarnje mobilnosti radnika na koje ima pravo i domaći radnik te sudsku zaštitu tih prava.

Od 1. siječnja 2021. na snagu stupa i Zakon o strancima kojim se, između ostalog, na drugačiji način uređuje zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj. Umjesto kvotnog sustava, uvodi se novi model zapošljavanja stranaca u okviru kojeg će Hrvatski zavod za zapošljavanje provoditi test tržišta kako bi se utvrdilo stanje na domaćem tržištu rada te će se, ovisno o rezultatu testa, dopustiti zapošljavanje stranaca. Također, ispitat će se urednost poslovanja poslodavaca koji traže stranu radnu snagu. Na ovaj način će se zaštititi domaće tržište rada i prava radnika.

Uvode se dvije nove vrste poticaja kroz Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, a koje će dodjeljivati Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sufinancirat će se troškovi prijevoza osoba s invaliditetom i troškovi rada stručnog kadra u integrativnim i zaštitnim radionicama. Također, povećava se osnovica za izračun subvencije plaće osobe s invaliditetom te se uvodi naknada troškova obveznog zdravstvenog osiguranja za sve zaposlene osobe s invaliditetom. Zahtjevi za dodjelu svih vrsta poticaja podnosit će se elektroničkim putem, kako bi se omogućilo administrativno rasterećenje poslodavaca.

Također, s ciljem administrativnog rasterećenja poslodavaca, uvodi se aplikacija za praćenje obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Kroz izmjenu Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom, poslodavci će biti dužni pratiti svoju kvotnu obvezu i dostavljati potrebnu dokumentaciju elektroničkim putem, odnosno putem aplikacije koja će biti dostupna na mrežnim stranicama Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Od 1. siječnja 2021. na snagu stupa i Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe. U pravni se sustav uvodi novi institut nacionalne naknade za starije osobe, odnosno, novčanog primanje za hrvatske državljane starije od 65 godina života s prebivalištem u RH, u neprekidnom trajanju od 20 godina prije podnošenja zahtjeva. Iznos nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2021. utvrđen je u svoti od 800,00 kuna, s predviđenim usklađivanjem početkom svake kalendarske godine, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje određeno je kao nadležno tijelo za provedbu postupka.