06. kolovoz 2020.

Visoki upravni sud RH potvrdio presudu Upravnog suda: Poništava se rješenje HANFA-a protiv Nexusa

Odluka suda   

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske (HANFA) donijela je 11. siječnja 2018. rješenje kojim se društvu Nexus Private Equity Partneri d.o.o. (sada Nexus Partneri d.o.o.,) oduzima upravljanje s dva alternativna investicijska fonda rizičnog kapitala (Nexus FGS I i Nexus FGS II) te suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva Marku Lesiću, Krešimiru Ružđaku i Marku Makeku.

Društvo je, u veljači 2018., u skladu s argumentacijom višekratno komuniciranom kako HANFA-i tako i široj javnosti, podnijelo Upravnom sudu u Zagrebu tužbu protiv navedenog Rješenja. Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske od 18. lipnja 2020., odbijena je žalba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Republike Hrvatske te potvrđena presuda Upravnog suda u Zagrebu od 18. srpnja 2018., kojom je poništeno Rješenje HANFA-e.

Sukladno izraženom stavu Upravnog suda u Zagrebu, potvrđenog presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, kojima je poništeno Rješenje, društva Nexus ulaganje d.o.o. i KHA četiri d.o.o., kao društva osnovana sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, plasirala su osigurane kratkoročne pozajmice u skladu sa svim relevantnim zakonskim propisima, navodi se u priopćenju. 

Dodatno, ističe se kako je spornim Rješenjem HANFA pogrešno primijenila materijalno pravo tvrdeći da bi pri tome bile prekršene odredbe Zakona o alternativnim investicijskim fondovima i/ili Pravila fondova, s obzirom da se isti propisi prema istaknutim stavovima sudova ne primjenjuju na navedena društva.

Prethodno navedene presude Upravnog suda u Zagrebu i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, osim što demonstriraju funkcioniranje pravne države, u cijelosti potvrđuju nesporne navode Društva kako su kratkoročne pozajmice koje su plasirala trgovačka društva Nexus ulaganje d.o.o. i KHA četiri d.o.o. dane u skladu s primjenjivim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske te da u postupanju Društva kao upravitelja alternativnim investicijskim fondovima rizičnog kapitala Nexus FGS I i Nexus FGS II nije prekršen niti Zakon o alternativnim investicijskim fondovima, pravila fondova ni odluke o ulaganjima, zaključuje se u priopćenju.