14. rujan 2020.

Jeste li izabrali revizora za 2020. godinu? Evo tko MORA imati revizora i do kada ga mora imenovati.

Poduzetnici koji su obveznici zakonske reviziju imaju obvezu imenovanja revizora/revizorskog društva za reviziju financijskih izvještaja 2020. godine do 30. rujna 2020. godine, piše Marija Kuran iz INbiroa. 

Tko su sve obveznici revizije?

Članak 20 Zakona o računovodstvu propisuje tko su obveznici revizije pojedinačnih i konsolidiranih financijskih izvješća a to su:

  1. veliki poduzetnici
  2. srednji poduzetnici
  3. subjekti od javnog interesa
  4. matična društva velikih i srednjih grupa
  5. poduzetnici koju su podnijeli zahtjev za uvrštanje vrijednosnih papira na uređeno tržište
  6. poduzetnici koji ispunjavaju dva od tri kriteri­ja: aktiva 15 milijuna kn, prihodi 30 milijuna kn i prosječno 25 zaposlenih
  7. poduzetnici koji su sudjelovali u poslovnim spajanjima, pripajanjima ili podjeli kao preuzimatelji ili novoosnovana društva. 

Reviziji podliježu i godišnja financijska izvješća dioničkih društava, društva s ograničenom odgovornošću i komanditna društva, u slučaju da pojedinačni ili konsolidirani podaci prelaze dva od tri uvjeta u prethodnoj godini:

  • aktiva 15 milijuna kuna
  • prihodi 30 milijuna kuna
  • 25 radnika prosječno tijekom godine

Kako obveza revizije ovisi i o veličini poduzetnika, razvrstavanje poduzetnika prema veličini i obvezi revizije financijskih izvješća obavlja se na temelju podataka utvrđenih na posljednji dan poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini za koju se sa­stavljaju financijska izvješća. To znači da se u 2020. godini razvrstavanje obavlja na temelju podataka iz financijskih izvješća za 2019. godinu.

---