25. ožujak 2021.

Grad Kutina u potrazi za investitorom za izgradnju Doma za starije i nemoćne Kutina

Dom za starije Kutina   

U prostorima PUNK-a u Kutini predstavljen je Idejni projekt izgradnje Doma za starije i nemoćne u Kutini. Napori Grada Kutine da se realizira  izgradnja Doma za starije i nemoćne vidljivi su u pripremi potrebne dokumentacije te samom izradom idejnog projekta kojim nastoji privući potencijalne investitore. Na području Grada Kutine živi oko 5.500 umirovljenika te je izražena potreba za izgradnjom istoga.

U upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo provedena je analiza prostorno planske dokumentacije – Generalnog urbanističkog plana Kutine, te su predložene 4 lokacije na kojim bi bilo moguće izgraditi predmetnu građevinu: Ulica Mije Stuparića, Tržna ulica, Radićeva ulica i Ulica Andrije Kačića Miošića.

Pri analizi čestica  vodilo se računa o okruženju, veličini građevne čestice, mogućnostima građenja u dvije etape, mogućnostima pristupa, vlasništvu zemljišta i dr. Svaka od lokacija ima svoje prednosti i nedostatke, ali se kao najkvalitetnija pokazala lokacija u Radićevoj ulici. Radi se o građevnoj čestici površine 5124 m2, smještenoj južno od zgrade POU, zapadno od OŠ V. Vidrića, sjeverno od Centra za socijalnu skrb i poslovne zgrade Hrvatskih voda.

"Lokacija je u samom centru grada Kutine te su budućim korisnicima dostupni svi društveni sadržaji: gradski trg s novoizgrađenom šetnicom, pošta, banka, trgovački centri, tržnica, autobusni kolodvor i drugo“, ukratko je objasnila pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Snježana Šlabek-Ohman.

Dom se planira izvesti kao DOM II. KATEGORIJE, a u skladu s odredbama Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemoćne osobe te je predviđeno kako će buduća građevina sadržavati smještajne jedinice za ukupno 78 korisnika (36 pokretnih korisnika i 42 nepokretnih ili teže pokretnih korisnika, te 12 smještajnih mjesta za vanjske korisnike) sa svim potrebnim pratećim sadržajima i pomoćnim prostorima, kao i pratećim vanjskim prostorima.

„Čitava je građevina dimenzionirana kao pristupačna građevina s tehničkim rješenjima u projektiranju koja osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti osigurava nesmetan pristup, kretanje i boravak, a u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti. Na predmetnoj lokaciji predviđena je i mogućnost dogradnje Doma ako se ukaže potreba povećanja kapaciteta smještajnih jedinica. Mogućnost dogradnje je do dodatnih 90 korisnika“, rekao je projektant i ovlašteni arhitekt sa velikim iskustvom upravo na projektiranju  domova za starije i nemoćne Milan Jakšić.

„Uz rješavanje svih dozvola, nizom mjera i potpora pomoći ćemo budućem investitoru u realizaciju projekta izgradnje Doma.  Grad Kutina oslobodit će budućeg investitora plaćanja komunalnog doprinosa u 100%-tnom iznosu, oslobodit ćemo ga plaćanja komunalne naknade do 5 godina, dat ćemo mu zemljište po izuzetno povoljnoj cijeni uz mogućnost sufinanciranja smještaja krajnjih korisnika određenom postotku i omjeru. Kutina ima dobar geoprometni položaj, blizinu Zagreba i   djela Hrvatske gdje bi korisnici u tom domu mogli biti, ne samo iz Kutine nego možda i iz šireg područja koji gravitira prema Kutini. U našem gradu postoji potreba za ovakvim Domom te je od izrazite važnosti da se ovaj projekt čim prije realizira“, istaknuo je gradonačelnik Zlatko Babić.

„Grad Kutina nastavlja na realizaciji izgradnje doma za starije i nemoćne u suradnji sa Sisačko- moslavačkom županijom čiji bi osnivač bio Dom za starije i nemoćne Sisak. Planirani dom bi se nalazio u dijelu zgrade Doma zdravlja Kutina, no Sisačko-moslavačka županija za sada još nije pronašla izvor financiranja za realizaciju tog projekta iako smo pripremili svu projektnu dokumentaciju i popratne radnje. Grad Kutina je spreman sufinancirati izgradnju tog doma i nadam se kako će novi saziv Sisačko-moslavačke županije naći načina da se realizira taj projekt u Gradu Kutini“, dodao je gradonačelnik Babić.

Predstavljanju projekta prisustvovali su predstavnici zainteresiranih ustanova i udruga s područja Grada Kutine koji se bave promicanjem prava starijih osoba i umirovljenika, kao i dopredsjednik Gradskog vijeća Grada Kutine Dražen Kinderman. Pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo Kornelija Marošević podsjetila je prisutne na sve što Grad čini za boljitak umirovljenika te na uvođenje božićnica 2017. godine, kao i uskrsnica 2021. godine za umirovljenike sa mirovinama ispod 2000 kn.

---